Welcome to our corporate buisness

Blog

quan-the-kim-tu-thap-ai-cap-duoc-xay-dung-boi-nguoi-ngoai-hanh-tinh 13 November

Quần thể Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng bởi… người ngoài hành tinh ?

Trong bộ phim tài liệu mới được phát trên kênh Netflix có tên “The Pyramid Code”, các nhà nghiên cứu và những người theo thuyết âm mưu đặt dấu hỏi lớn về khả năng các Kim tự tháp Ai Cập được “xây dựng bởi công nghệ cao”.
Đọc thêm