Welcome to our corporate buisness

Team

Dự án Của Chúng Tôi

nha-may-ong-phuc-ha-viet-nam

Mô Tả Dự Án

  • Khách hàng:
  • Địa điểm:
  • Mặt bằng:
  • Năm hoàn thành:
  • Giá trị:
  • Kiến trúc sư:

NHÀ MÁY ỐNG PHÚC HÀ (VIỆT NAM)